नव वर्ष २०६८,

Sun rising in Kathmandu before New Year,2068 Bikram sambat.

दाना टिप्दै गरेका परेवाहरुलाई
विरालोले शिकार नगरोस् ।

दूधे नानीहरु टुहुरा नबनोस्
बांच्ने अधिकार,पक्का पक्की होस् ।

देऊ संविधान, शान्ति, प्रगति
नत्र झगडिया नेता घर घर जाओस् ।

नव वर्ष २०६८,
शुभ होस् , सुखद् होस् ।
(    २०६८ वैशाक १ )