ड्राईभर

ड्राईभर

ड्राईभर हो !
ड्राईभ गर्छौ ।
राजमार्गमा गर्छौ ।
रिंगरोडमा गर्छौ ।
सडकमा गर्छौ ।
बजारमा गर्छो ।
सीटमा अाफ्नो
‘ पाईलट ’ लेख्छौ ।
‘ ट्याँ – ट्याँ, टीं – टीं ’
हर्न बजाइ ,
यौवनालाई तिमी
हिलो छ्याप्छौ ।
ड्राईभर हो !
ड्राईभ गर्छौ ।

स्पीडमा तिमी
ड्राईभ गर्छौ ।
कहिले उचाल्छौ,
कहिले पछार्छौ ।
ज्यान सबको
हत्केलामा लिई
गन्तब्य तिमी
पार गर्छौ ।

मदहोस हुंदा,
गाडी
कहिले
गण्डकीमा ,
कहिले
त्रिशुलीमा,
कहिले
भीरपाखामा
जाक्छौ,
ठोक्काउँछौ ।
दर्जनौंको अाफैसंग
सास खोस्छौ ।
ड्राईभर हो !
ड्राईभ गर्छौ ।

रोके अरूले
बेवास्ता गर्छौ ।
दिए हात सुन्दरीले,
‘ झ्याप्प ’ ब्रेक हान्छौ ।
‘ छिटो – छिटो ’ भन्दै,
गाडी ब्याक गर्छौ ।
मुसु – मुसु हाँस्दै
कतै नभए
अाफ्नै सीटमा
‘ लिफ्ट ’ तिमी दिन्छौ ।
ड्राईभर हो !
ड्राईभ गर्छौ ।

लामो दूरी
एक्लै हाँक्छौ
ड्राईभर हुं त के ,
“ फ्युचर मेरो ब्राईट भन्छौ । ”
ट्रिप – ट्रिपमा
टाँका मार्छौ ।
ड्राईभर हो !
ड्राईभ गर्छौ ।

तेल झार्छौ –
पाईप लगाइ ।
शर्टेजमा तिमी
‘ होल सेलर ’ बन्छौ ।
बास ,बिसौनीमा
अरूलाई बासी
बेस्वादको ख्वाइ
भूजा तिमी ,
‘ स्पेशल ’ खान्छौ ।
न्यानो मायाको साथमा
यात्री संख्यालाई
‘ क्याश ’ गर्छौ ।
ड्राईभर हो !
लखतरान रातमा पनि
तिमी ‘ ड्राईभ ’ गर्छौ ।
सधैं तिमी ड्राईभ गर्छौ ।
-( २०६८ भाद्र ३ )