तातिन्छ कि ?

आज मौसम चीसो चीसो छ ।
सिरेटोले मुटु नै छो’को छ ।

पहारले पनि तातिन्न यो †
वहारले पो तातिन्छ कि ?

रापले पनि तातिन्न यो †
मातले पो तातिन्छ कि ?

अधरै पिएर पनि तातिन्न यो †
मुटु नै जोडेर पो तातिन्छ कि ?
( २०६७ । ११ । ३० । ०२)