गजल
किन जुर्नु पर्यो लगन ?
मनै जुरे पछि ।
किन कुर्नु पर्यो बसन्त ?
मनै फूले पछि ।

किन लाउनु पर्यो लाली ?
जोवन फुले पछि ।
किन लाग्नु पर्छ घाम ?
मनै ताते पछि ।

किन पिउनु पर्छ अब ?
मनै माते पछि ।
किन छोप्नु पर्छ अधर ?
जोवन सुम्पे पछि ।

किन जुर्नु पर्यो लगन ?
मनै जुरे पछि । ( २०६७ मार्ग १३ )
……